KAM POSIELAME PENIAZE

Vplývame pozitívne na našich členov a organizácie, ktoré robia nenahraditeľnú dobročinnú prácu v tomto svete. Časť z predaja produktov Marmati patrí naším partnerom, ktorí vynašli nový spôsob výroby udržateľných a zodpovedných materiálov pomocou prevratných inovácií.

Aby sme mali väčší vplyv na komunity, ktoré neprichádzajú do priameho spojenia s našimi výrobkami, venujeme 5 % z nášho predaja dobročinným projektom, ktoré menia životy. Každý projekt je súčasťou Marmati 7 Journeys. Prezri si zoznam nižšie na bližšie zoznámenie s charitatívnymi organizáciami, ktorým môžeš prispieť kúpou našich exkluzívnych produktov.

JOURNEY 1
CHARITY: WATER

771 miliónov ľudí na svete žije bez čistej vody. To je takmer 1 z 10 ľudí na celom svete. Charity: Water je nezisková organizácia, ktorá prináša čistú a bezpečnú vodu ľuďom na celom svete.

Náš Záväzok:

Spolupracujeme s Charity: Water, aby sme priniesli čistú vodu priamo do miestnych komunít. Zaviazali sme sa, že za každý nákup gymnastických kruhov - edícia prosperita pre všetkých - darujeme 7 000 litrov vody ľudom v najchudobnejšich oblastiach sveta.

Prečítaj si viac na:

https://www.charitywater.org

JOURNEY 2
DOCTORS WITHOUT BORDERS

Tímy Lekárov bez hraníc zabezpečujú každý deň núdzovú lekársku pomoc ľuďom v kríze vo viac ako 70 krajinách.

Prečítaj si viac na:

https://www.doctorswithoutborders.org

JOURNEY 3
RENEWABLE WORLD

Renewable World charita si predstavuje svet, v ktorom je obnoviteľná energia ľahko dostupná pre všetkých, čo pomáha ukončiť extrémnu chudobu a zmierniť klimatické zmeny. Špecializujú sa na vývoj a nasadzovanie efektívnych spôsobov poskytovania riešení obnoviteľnej energie do najvzdialenejších a nedostatočne podporovaných komunít, čím im umožňuje dosiahnuť udržateľný a dôstojný život.

Prečítaj si viac na:

https://renewable-world.org

JOURNEY 4
COOL EARTH

Cool Earth existuje, pretože práve teraz je svet v klimatickej kríze. Najúčinnejším spôsobom, ako sa brániť, je chrániť najlepšiu už existujúcu technológiu na ukladanie uhlíka: pralesy. Cool Earth chráni, podporujte a načúva ľuďom, ktorí tam žijú. Cool Earth existuje, aby financovala projekty, ktoré riešia základné príčiny odlesňovania a chránia životne dôležité zachytávače uhlíka, naše pralesy.

Prečítaj si viac na:

https://www.coolearth.org

JOURNEY 5
PENCILS OF PROMISE

Pencils of Promise (PoP) je globálna komunita, ktorá verí, že každý si zaslúži prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Veríme, že každé dieťa by malo mať prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a budujeme školy, vytvárame programy a zlepšujeme globálne komunity okolo spoločného cieľa vzdelávania pre všetkých.

Prečítaj si viac na:

https://pencilsofpromise.org

JOURNEY 6
SEA SHEPHERD

Jediným poslaním spoločnosti Sea Shepherd je chrániť a zachovávať svetové oceány a morský život. Pracujú na ochrane všetkých morských živočíchov, od veľrýb a delfínov, bez výnimky.

Prečítaj si viac na:

https://seashepherd.org

JOURNEY 7
WAR CHILD

War Child je jediná špecializovaná charitatívna organizácia pre deti zasiahnuté vojnovým konfliktom. Ich cieľom je dostať sa k deťom čo najskôr, keď vypukne konflikt, a podporiť ich pri uzdravovaní. War Child udržiava deti v bezpečí, pomáha im učiť sa, prekonávať ich traumy a vybavuje ich zručnosťami do budúcnosti.

Prečítaj si viac na:

http ://warchild.org.uk