7 JOURNEYS

POZITÍVNY VPLYV

Predstavte si svet, v ktorom každý prispieva k vytváraniu lepšej budúcnosti. Marmati 7 ciest predstavuje rozvojové projekty pre lepší svet. Podporujeme jednotlivcov, organizácie a charitatívne organizácie, ktoré zlepšujú životy ľudí a zlepšujú Matku Zem prostredníctvom nášho jedinečného farebne označeného systému ciest.

Keď cvičíte s Marmati, farba produktu, ktorú si vyberiete, súvisí dobročinným projektom. Pomôžte nám šíriť povedomie o globálnych problémoch a financujte projekty, ktoré menia životy. Prezrite si zoznam nižšie a zistite, čo je pre vás najdôležitejšie.

PROSPERITY
FOR ALL

GOOD
HEALTH

CLEAN
ENERGY

LIFE ON LAND

SUPERIOR
EDUCATION

UNDERWATER
LIFE

SOCIAL
EQUALITY